Circulaire bouw Nexteria Deventer | Pactum Installatietechniek Deventer

Wat we hebben gedaan

Door niet langer te bouwen voor “de eeuwigheid”, creëren we flexibiliteit voor de toekomst. Nexteria ontwikkelde bedrijfshuisvesting vanuit een levenscyclusbenadering:  al voor de eerste schetsen denken we na over wanneer de gebruiksduur van een gebouw voorbij is.  Tegelijkertijd houden we ons nu al bezig met het tweede leven van de toegepaste materialen en de locatie. Nexteria bouwt daarom zoveel mogelijk demontabel. Met zo duurzaam mogelijke materialen (liefst biobased), die hergebruikt of gerecycled kunnen worden. En Nexteria maakt afspraken over het terugnemen van materialen bij het einde van hun levensduur.

Pactum Installatietechniek is partner in Nexteria.

Alle stakeholders worden betrokken bij zo’n project. Ook de (centrale) overheid. Nexteria neemt in de volledige planvorming en uitvoering het grondgebruik, de gebiedsontwikkeling en grondschaarste ook mee. Circulair Bouwen betekent dus ook Circulaire Gebiedsontwikkeling. Dit vraagt om innovatieve, creatieve ideeën van alle samenwerkende partners en maakt het mogelijk om te voldoen aan de Cradle-to-Cradle -uitgangspunten. Het eerste (pilot) project van Nexteria is gerealiseerd in Deventer.

Meer informatie over dit bijzondere concept is te vinden op www.nexteria.nl

IMG_00101-1200×900
Nexteria-maakt-grond-circulair-11-960×1280-900×1200
Nexteria-maakt-grond-circulair-02-960×720