Maatregelen tegen extreme regenval  | Pactum Installatietechniek

We hebben een natte maand mei achter de rug. Vaak gaat het goed. Tot het moment dat het echt ‘foute boel’ is. Wat voor maatregelen kunt u als bedrijf nemen om de eventuele gevolgen van extreme regenval te voorkomen? We lopen ze allemaal even langs.

Belangrijk: controleer uw afvoer en detecteer lekkages

De belangrijkste maatregel is dat uw bedrijfspand een goed functionerend regenwaterafvoersysteem heeft. Controleer daarom regelmatig of de dakgoten, regenpijpen en putten vrij zijn van verstoppingen en laat indien nodig reparaties uitvoeren. Laat regelmatig onderhoud uitvoeren om eventuele lekken of zwakke plekken te identificeren en te verhelpen.

Hemelwateropvang: een overweging waard

Overweeg de installatie van een hemelwateropvangsysteem, zoals regenwateropslagtanks of -vaten. Hiermee kunt u regenwater opvangen en hergebruiken voor bijvoorbeeld het besproeien van groen, het doorspoelen van toiletten of het reinigen van bijvoorbeeld de bestrating voor de ingang. Dit vermindert de druk op het reguliere afvoersysteem.

Een drainagesysteem voor als het echt spookt

Installeer een effectief drainagestelsel rondom uw bedrijfspand om water weg te leiden van kwetsbare gebieden. U kunt hierbij denken aan afvoergoten, geulgoten of infiltratiesystemen.

Verhoogde drempels en waterkeringen

Met verhoogde drempels of waterkeringen bij ingangen en laaggelegen gebieden voorkomt u dat water het pand binnendringt. Dit kan vooral nuttig zijn als uw bedrijfspand zich in een gebied bevindt met een hoog risico op overstromingen.

Overstortvoorzieningen controleren

Controleer of uw rioleringssysteem over de juiste overstortvoorzieningen beschikt. Deze voorzieningen zorgen ervoor dat het overtollige water kan worden afgevoerd naar bijvoorbeeld oppervlaktewater of openbare riolen als het hoofdsysteem overbelast raakt.

Hoe meer groen…

Hoe beter! Het aanleggen van groenvoorzieningen, zoals groendaken, groene gevels of regentonnen helpen water vast te houden en verminderen de belasting van het afvoersysteem.

Monitoring en waarschuwingssystemen

Gebruik regensensoren en waterpeilmeters om het waterpeil rondom uw bedrijfspand te bewaken. Deze systemen kunnen u waarschuwen voor mogelijke overstromingen of wateraccumulatie, zodat u tijdig een installateur kunt inschakelen.

Zorg voor een slimme terreininrichting

Goed geplaatste verhardingen – zoals bestrating – die het water naar afvoerkanalen leiden is heel belangrijk om overlast te voorkomen. Ook hier is de aanleg van groene zones met gras of beplanting aan te raden, omdat deze water kunnen absorberen en de afvoer vertragen.

Back-up voorzieningen

Noodpompen of generatoren zorgen ervoor dat uw installaties blijven functioneren tijdens periodes van extreme regenval.

Investeer in bewustwording

Zorg ervoor dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de mogelijke risico’s van extreme regenval. Het kennen van de juiste procedures om schade te voorkomen is daarbij essentieel.

Bent u benieuwd wat in uw situatie verstandig is om te doen (of wat niet)? We komen graag vrijblijvend langs voor een inspectie. Neem contact met ons op!