Het was recent een item bij EenVandaag: de Energiebesparingsplicht. Nog lang niet alle bedrijven lijken zich eraan te houden. Dat terwijl de plicht al wat jaren bestaat (1993) en de noodzaak voor het besparen van energie groter dan ooit is. Maar waar moet u nou op letten? En hoe pakt u dat aan?

Check eerst uw verbruik

Om de energiebesparingsplicht beter te begrijpen, is het belangrijk om te weten voor wie de plicht nou eigenlijk geldt. De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) stelt dat de plicht alleen geldt voor bedrijven die ‘per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken’.

Belangrijk om vooraf te weten: sinds 2019 moet u maatregelen verplicht melden bij de RVO, via het eLoket.

Zorg voor meer inzicht

Met ons eigen gebruiksvriendelijke energiemonitoringssysteem kunt u heel snel inzichtelijk krijgen waar er sprake is van ‘sluipgebruik’, hoe u nog meer uit duurzaamheid kunt halen en wat uw apparaten afzonderlijk van elkaar verbruiken. Zo wordt zekerheid pas echt voorspelbaar!

Want… ook meten wordt verplicht

Vanaf januari 2023 moet ieder bedrijfspand minimaal een energielabel C hebben. Het is ook verplicht om het energieverbruik te meten en hiervan rapportages te verzamelen. Hebt u een laadpalenpark of bent u van plan daarin te investeren? Dan moet u het Kw-verbruik daarvan scheiden van het energieverbruik van het pand zelf. Zo voorkomt u dat u (onterecht) in een hoger energielabel komt.

Stel ook vast wie verantwoordelijk is

Of u nou huurder of gebruiker bent: u doet er verstandig aan om voor de zekerheid goed na te gaan en vast te stellen wie hierin de initiatiefnemer zou moeten zijn. Op die manier voorkomt u eventuele onduidelijkheden achteraf.

Breng de mogelijkheden in kaart door een installateur

Het plaatsen van zonnepanelen of windmolens is geen energiebesparende maatregel. Het gaat puur om het voorkomen en verminderen van verbruik. Isoleren dus bijvoorbeeld. Wat dan wel energiebesparende maatregelen zijn? Maatregelen die veel impact kunnen hebben zijn:

  • Gevel-, dak-, leiding- of vloerisolatie
  • HR++ beglazing, deuren en kozijnen
  • Duurzaam ventilatiesysteem
  • Warmtepompen
  • Warmteterugwinningssysteem

Zelf eenvoudig de terugverdientijd berekenen

De maatregelen moeten een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Alleen dan kunt u voldoen aan de Energiebesparingplicht. Dat kunt u – afhankelijk van de te nemen maatregel – zelf eenvoudig berekenen door de meerkosten en de kosten voor het te lenen bedrag bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen met het geld dat u per jaar bespaart.

Meer informatie

Gebruik de ‘Erkende Maatregelenlijst’ als houvast

Voor verschillende type bedrijven heeft de overheid maatregelenlijsten opgesteld. Zie het als een houvast voor als u precies wilt voldoen aan de plicht. Meer informatie daarover leest u hier: Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML).

Vragen over de Energiebesparingsplicht? Of een afspraak maken voor een inventarisatie?