Algemene voorwaarden | Pactum Installatietechniek Deventer

Zekerheid. Ook voordat we voor u aan de slag gaan.

Op alle overeenkomsten met opdrachtgevers zijn van toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2024 (ALIB ’2024) of indien opdrachtgever consument is de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten 2016 (AVIC 2016).